Demo-project MIDAS over getijdenenergie en batterijopslag

  • Ingestuurd door Provincie Zeeland
  • Realisatie 31-12-2021

In Tidal Technology Centre Grevelingendam (TTC-GD) in de Flakkeese Spuisluis wordt onder de projectnaam ‘MIDAS’ onderzoek gedaan naar elektriciteitsopslag — gekoppeld aan duurzame opwekking met voorspelbare getijdenenergie. Met een zinkbromide flowbatterij wordt het net geoptimaliseerd en overbelasting ervan voorkomen. Goede opslag bij de opwekking kan zorgen voor beheersing van de netstabiliteit. Dit betekent dat het project in de toekomst een belangrijke bijdrage kan leveren aan netstabilisatie zónder netverzwaring.

Lees meer over dit project