1,6 miljoen voor projectplannen om net- en marktcongestie te voorkomen

Op 15 juni vond op de Kenniswerf in Vlissingen een energiek innovatie-event plaats met als naam ‘Get Unlocked’. Meer dan 190 ondernemers werden door innovatiehub Dockwize in de voormalige energiecentrale PZEM geïnspireerd om aan de slag te gaan met de energietransitie. Het hoogtepunt van de dag was het finale moment van de ‘Boost the Grid Challenge’. Een challenge van Stichting Zeeuwse Publieke Belangen en Innovatiehub Dockwize, waarbij 6 partijen financiering toegekend kregen met een totale waarde van €1.602.712 om hun plannen te realiseren.

Over de Boost the Grid Challenge
Zowel de vraag naar elektriciteit als het nieuwe aanbod ervan neemt sneller toe dan het huidige elektriciteitsnetwerk aankan. Er wordt met man en macht gewerkt aan een groter net, maar dat moeten we slim doen want anders wordt het net te zwaar en te duur, en loopt de energierekening onnodig op. In de ‘Boost the Grid Challenge’ vroegen Stichting Zeeuwse Publieke Belangen en Innovatiehub Dockwize in juli 2022 innovatieve ondernemers, onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, gemeenten en adviesbureaus om met oplossingen te komen om het elektriciteitsnet optimaal te gebruiken. Twaalf partijen kregen afgelopen jaar de kans hun projectplannen verder te ontwikkelen. Op 15 juni werd bekend gemaakt welke projecten financiering toegekend krijgen om hun plannen te realiseren. Martin Martens, voorzitter Taskforce Stichting Zeeuwse Publieke Belangen, heeft er alle vertrouwen in: “Deze projecten gaan ons helpen bij het optimaal gebruiken van het huidige energiesysteem door netcongestie te voorkomen!”.

Dit zijn de 6 partijen die financiering toegekend hebben gekregen:

  • Onexus | Home Energy Management System bij acht nieuwe woningen in Zeeland | €173.121,-
  • Olmenveld Vakanties | Verduurzaming van camping door balancering achter de meter | €225.000,-
  • Owngreens | Aanpassen van planten aan flexibel belichtingsregime | €242.000,-
  • Agri Snellaad | Proef in Zeeland met dynamisch laden in congestiegebied | € 289.833,-
  • Fractal Energy | Proef met centraal aanstuurbare plug & play thuisbatterijen in Zeeland | €312.785,-
  • EnAppSys | Combineren van marktdata met beschikbare capaciteit op stations in Zeeland om congestie te voorkomen | €350.973,-

Over de Stichting
De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op onder andere de gebieden energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties.

Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op financiering door een voorstel in te dienen bij de stichting.

Meer informatie over de stichting en over aanspraak op budget uit het fonds: www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl