• Fonds voor de Zeeuwse energietransitie Samen aan de slag voor duurzaam Zeeland

Steuntje in de rug

Groene projecten zijn hard nodig voor de energietransitie in Zeeland. Deze zorgen bijvoorbeeld voor de nodige kennis en ervaring. Daarom kunnen duurzame initiatieven rekenen op een steuntje in de rug vanuit de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. Dus zoekt u voor uw initiatief hulp bij de financiering? Stuur dan uw voorstel in. Deze energieprojecten gingen u voor:

Naar alle initiatieven

"Met het budget uit het fonds voelen wij ons echt gesteund. Fijn dat het aanvragen ervan zo eenvoudig is."

Melissa Ernst van ZMf

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind of zon vereist enorme investeringen. Daarom stelt de stichting investeringsbudget beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de energietransitie in Zeeland. Wilt u aanspraak maken op budget voor uw duurzame project? Dan is het belangrijk dat uw voorstel voldoet aan enkele criteria.
Naar criteria

Pers & media

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar om de media te woord te staan.
088 895 65 00 pers@stedin.net
Meer info

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Zeeuwse provincie, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op onder andere de gebieden energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op financiering door een voorstel in te dienen bij de stichting.