Budget aanvragen

Overstappen van fossiele vormen van energie naar nieuwe vormen zoals wind of zon vereist vaak enorme investeringen. Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) betrekt graag iedereen om samen aan de slag te gaan met duurzame energie in Zeeland. Groene initiatieven kunnen dan ook vanuit het fonds rekenen op een steuntje in de rug. Investeringsbudget is beschikbaar voor initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in Zeeland. Denk bijvoorbeeld aan aardgasvrij wonen, verduurzaming van de industrie, elektrisch vervoer en duurzaam opwekken van energie.

Criteria

Wilt u aanspraak maken op hulp bij uw financiering? Dan is het belangrijk dat uw voorstel voldoet aan deze criteria. Uw initiatief:

  • versnelt de energietransitie in Zeeland
  • versnelt klimaatdoelstellingen in Zeeland
  • heeft draagvlak bij provincie, gemeenten en netbeheerder Enduris
  • is reproduceerbaar
  • heeft een maatschappelijk karakter
  • bevordert samenwerking
  • is vernieuwend voor Zeeland, DNWG en Enduris

"Met het budget uit het fonds voelen wij ons echt gesteund. Fijn dat het aanvragen ervan zo eenvoudig is."

Melissa Ernst van ZMf

Uw voorstel

Bespreek uw duurzame initiatief eerst met een van de contactpersonen van de partners:

Verder is het belangrijk dat u het format gebruikt om uw aanvraag voor financiering in te dienen.

Heeft u nog vragen?

Stel ze gerust: we beantwoorden ze graag. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met een van de contactpersonen bij de partners van SZPB.