Hybride windturbine voor Sint Philipsland

Initiatiefgroep Dorpsmolen Sint Philipsland is een vrijwilligersorganisatie die zich in 2016 heeft voorgenomen om een windturbine te realiseren waarvan de opbrengsten volledig op het eiland Sint Philipsland en haar inwoners terechtkomen. De initiatiefgroep laat zich daarbij ondersteunen door Zeeuwind.

Het plan bestaat uit het ontwikkelen van een nieuw business model voor een windturbine waarvan de elektriciteit ter plaatse direct wordt omgezet naar andere bruikbare vormen van energie. Voor dit onderzoek stelt de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen een bedrag van 126.000 euro ter beschikking.

Windturbines worden aangesloten op het elektriciteitsnet. In landelijke gebieden is de capaciteit van het net niet altijd toereikend om de duurzaam geproduceerde wind- en zonne-energie te transporteren naar de eindgebruikers. Door de elektriciteit ter plaatse om te zetten naar andere energiedragers zoals warmte of duurzaam gas kan een dure verzwaring van het elektriciteitsnet voorkomen worden. In het plan wordt onderzocht welke omzetting het best past voor de specifieke situatie van Sint Philipsland, maar ook welke economische en sociale obstakels overwonnen moeten worden om het idee tot een succes te maken. Het onderzoek gaat bruikbare informatie opleveren voor het produceren van duurzame elektriciteit in met Sint Philipsland vergelijkbare gebieden in Zeeland.

Over de Stichting
De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op onder andere de gebieden energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties.

Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op financiering door een voorstel in te dienen bij de stichting.