Zeeuwse basisscholen verduurzamen

  • Ingestuurd door Energieservicepunt Zeeland, een samenwerking van de ZMf, Zeeuws Klimaatfonds en Zeeuwind
  • Realisatie 2020

Het Energieservicepunt Zeeland (ESP) constateert dat scholen in Zeeland niet voorop lopen met het verduurzamen van hun energiehuishouding. En dat terwijl zo’n 3,5 procent van het schoolbudget op gaat aan energiekosten. Met de juiste maatregelen kunnen scholen worden verduurzaamd waardoor de scholen gezonder en comfortabeler worden. Tegelijkertijd dalen de energiekosten.

Maar een schoolgebouw verduurzamen is niet gemakkelijk. Ieder gebouw is uniek en vraagt om maatwerk. De kracht van dit project is het zogeheten ‘DoE’-team. Een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de school (directeur of vestigingsleider) en het schoolbestuur, de beheerder van het gebouw, de betrokken gemeente, dorpsraad of lokale werkgroep en experts op het gebied van verduurzaming van gebouwen. Het ESP brengt deze partijen bij elkaar en treedt op als regisseur.

Samen met de scholen wordt een energie- en gebouwenscan uitgevoerd om bijvoorbeeld te bepalen welke isolatiemaatregelen getroffen kunnen worden, of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen en of energieopslag zinvol is. Alle ervaringen die daarbij worden opgedaan vormen samen een draaiboek voor andere scholen. Op die manier vinden de schoolbesturen niet steeds zelf het wiel uit bij de aanpak van het gebouw.

Door de steun van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen met 115.000 euro kan het ESP nu van start bij twintig Zeeuwse scholen. Naast hulp bij het verduurzamen van het gebouw biedt deelname ook een mooie kans om leerlingen en hun omgeving (zoals ouders) te betrekken bij het onderwerp energie. Voor de deelnemende scholen zijn lespakketten samengesteld.

 

Naar overzicht