Challenge voor Zeeuwse jongeren

  • Ingestuurd door KZGW / YESC
  • Realisatie 2019

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt de Young Energy Society Challenge (YESC) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW). Dit genootschap bestaat in 2019 250 jaar en viert dit onder andere door alle Zeeuwse jongeren uit te dagen met innovatieve en concrete oplossingen te komen voor de grootste uitdaging van onze tijd: de energietransitie.

De KZGW heeft een traditie hoog te houden van breed kijken, vrij denken en probleemoplossend werken. Zo was Zeeland in het verleden een bruisend centrum van innovatie –met de uitvinding van de telescoop, het allereerste natuurkundig genootschap voor vrouwen ter wereld en vele internationale contacten met wetenschappers als Charles Darwin. Een belangrijke motor achter de innovaties van toen waren prijsvragen, met concrete maatschappelijke problemen als thema; zoals nu de energietransitie.

Samenwerking
De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is erg te spreken over het verbindende karakter van de YESC. De energietransitie is een mega-operatie van het niveau Deltawerken. De KZGW nodigt alle Zeeuwse jongeren -van basis-, voortgezet-, beroeps- en universitair onderwijs- uit om een jaarlang samen te werken, de denkkracht te bundelen en zo de Zeeuwse energietransitie te versnellen. Dit komt overeen met een van de waarden waar de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen voor staat: innovatie door samenwerking. YESC ontvangt een bedrag van €450.000 uit het Fonds voor de Zeeuwse Energietransitie.

 

Naar overzicht