Doet u mee aan onze challenge ‘Boost the grid’?

  • Ingestuurd door Dockwize en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB)
  • Realisatie 2023

Dockwize en Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) vragen innovatieve ondernemers, onderzoeksinstituten, onderwijsinstellingen, gemeenten en adviesbureaus om met nieuwe oplossingen te komen om ons elektriciteitsnet optimaal te gebruiken. En dat is hard nodig, want de snelgroeiende vraag en het snelgroeiende aanbod van energie zijn nu niet goed op elkaar afgestemd. In de challenge met als naam ‘Boost the grid’ dagen zij partijen uit om netcongestie te voorkomen.

Het huidige elektriciteitsnetwerk kan zowel de vraag als het aanbod niet aan. Dat vraagt om een nieuw, groter net. Daar wordt hard aan gewerkt, maar is van veel factoren afhankelijk en er gaat tijd overheen voordat bijvoorbeeld een nieuw elektriciteitsstation is gebouwd. Dat alleen al veroorzaakt het congestie-probleem wat we nu hebben. Het is daarom belangrijk dat we het huidige net beter te leren benutten, omdat we anders het gevaar lopen dat we het net te zwaar gaan uitvoeren en het daardoor te duur wordt. Projectplannen en ideeën voor projectplannen zijn welkom tijdens de ‘Boost the grid’ challenge.

Heeft u als innovatieve ondernemer, onderzoeksinstituut, onderwijsinstelling, gemeente of adviesbureau een oplossing om het elektriciteitsnet optimaal te gebruiken? Waardoor we de snelgroeiende vraag en het aanbod van elektriciteit beter op elkaar afstemmen? Doe dan mee aan de challenge ‘Boost the grid’.

Naar overzicht