Duurzaam warmtenet wijk Middelburg

  • Ingestuurd door DNWG/Enduris
  • Realisatie December 2018

DNWG/Enduris, Gemeente Middelburg, Stichting Woongoed Middelburg en Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind laten samen met bedrijven op industrieterrein Arnestein een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een duurzaam warmtenet in de wijk Dauwendaele. Industriële restwarmte van industrieterrein Arnestein kan namelijk worden ingezet voor het verwarmen van de huizen in de wijk. De warmte is een alternatief voor aardgas.

Draagvlak en acceptatie zijn erg belangrijk bij een dergelijk project. Op dit moment weten we nog niet precies hoe zo’n warmtenet er in de praktijk uit kan zien, en welke investeringen hiermee gemoeid zijn. Het haalbaarheidsonderzoek moet hierin meer duidelijkheid geven. Zodra we hier een eerste beeld van hebben willen de partijen samen met de wijkbewoners kijken of dit een oplossing kan zijn voor de toekomstige warmtevoorziening van de wijk.

Het is belangrijk om zo snel mogelijk een CO2-neutrale, duurzame energievoorziening in Zeeland te realiseren. Dit kan alleen als Zeeuwse burgers, bedrijven, organisaties en overheden samenwerken. De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is van mening dat het ontwikkelen en realiseren van een duurzaam warmtesysteem daaraan een belangrijke bijdrage kan leveren.

Naar overzicht