Duurzame warmte in Zierikzee

  • Ingestuurd door Gemeente Schouwen-Duiveland, woningcorporatie Zeeuwland en energie-corporatie Zeeuwwind
  • Realisatie 2020 -2021

In 2050 willen we in Nederland niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van onze huizen. Daarom kijken we naar alternatieven zoals elektrificatie, duurzame gassen en warmtenetten. In de wijk Malta in Zierikzee worden kansrijke mogelijkheden onderzocht. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van warmte uit Oosterscheldewater dat met een warmtenet aan de woning geleverd wordt. Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) steunt het onderzoek hiernaar.

Opzet proefproject
De samenwerkende partijen: de gemeente Schouwen-Duiveland, woningcorporatie Zeeuwland en energie-corporatie Zeeuwwind onderzoeken samen met de bewoners de mogelijkheden in de directe omgeving. In eerste instantie richten ze zich vooral op warmte uit Oosterscheldewater. Hierbij wordt de warmte voor verwarming centraal aangeleverd zoals dat nu ook gebeurt met het aardgas. Malta voldoet aan veel voorwaarden voor deze manier van verwarming, blijkt uit een eerdere haalbaarheidsstudie. Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen:

  • Technische mogelijkheden en financieel en/ of economische randvoorwaarden voor een collectief warmtenet op basis van duurzame verwarming.
  • De ervaringen met burgerparticipatie.
  • Bestuurlijk-juridische randvoorwaarden.

Transitievisie Warmte
Alle Zeeuwse gemeenten hebben de verplichting om eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Met dit plan geven de gemeenten inwoners en ondernemers inzicht in wanneer welke wijken of buurten van het aardgas afgekoppeld kunnen worden. Het plan geeft nog geen antwoord op de vraag op welke manier woningen en bedrijven in de toekomst verwarmd worden. Gemeenten gaan dit onderzoeken samen met inwoners en ondernemers. In de wijk Malta in Zierikzee wordt nu gestart met een pilot.

Naar overzicht