Duurzame zonne-energie van Zeeuwse postcoderoosprojecten

  • Ingestuurd door Zeeuws Klimaatfonds
  • Realisatie 2021

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt met 157.500 euro het project ‘Postcoderoos in Versnelling’ van het Zeeuws Klimaatfonds. Het doel is om in twee jaar 35 postcoderoosprojecten te realiseren. Hiermee kan het totale vermogen van de gezamenlijke Zeeuwse postcoderoosprojecten ongeveer verdriedubbeld worden.

Samen investeren en profiteren
Het Zeeuws Klimaatfonds is sinds de introductie van de postcoderegeling actief betrokken bij het ondersteunen van Zeeuwse initiatieven. Wie zelf geen geschikt eigen dak heeft om zonnepanelen op te leggen, kan via een postcoderoosproject toch investeren in en profiteren van duurzame zonne-energie. Burgers, maar ook bedrijven en instellingen investeren in coöperatief verband in één gezamenlijk zonnedak in de buurt. Door een regeling van de overheid hoef je als deelnemer 15 jaar lang geen energiebelasting te betalen.

De belangstelling voor postcoderoosprojecten neemt alleen maar toe: sinds begin 2017 zijn er in Zeeland al zo’n 20 projecten gerealiseerd. Het opzetten en realiseren vraagt om veel advies, ervaring en begeleiding. Het Zeeuws Klimaatfonds ondersteunt hierin, ook door een financiële bijdrage uit het CO2-compensatiefonds. Het fonds werkt samen met alle partijen die in Zeeland betrokken zijn bij de ontwikkeling van postcoderoosprojecten, zoals Maak Onze Regio Duurzamer, Zeeuwind, ZMf, Saman, Enduris, Delta, gemeenten en dorpsraden.

Naar overzicht