Elektrisch varen in Brouwershaven

  • Ingestuurd door Stichting Stadsraad Brouwershaven
  • Realisatie 2020

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt met 80.000 euro het project ‘GreenPort Brouwershaven’. Dit is een initiatief van de Stichting Stadsraad Brouwershaven om een duurzame kade met de daarbij behorende voorzieningen te realiseren. Brouwershaven wordt de eerste Zeeuwse haven waar elektrische schepen kunnen laden met duurzame zonne- en windenergie.

Duurzaam watertoerisme
Een door de lokale ondernemer Padmos bv ontwikkeld elektrisch schip (LoadMaster) was aanleiding voor dit idee. De Saman Groep uit Zierikzee, actief op het gebied van duurzame energie, sloot zich al heel snel aan bij het initiatief.

Realisatie van de GreenPort Brouwershaven betekent een eerste stap in het zoeken naar en ervaring opdoen met duurzame maritieme voorzieningen. Vooral op gebied van watertoerisme. Greenport Brouwershaven wordt de eerste locatie aan de Grevelingen waar de route naar Zero Emissie plezierscheepvaart in praktijk wordt gebracht. Er komt een oplaadpunt voor elektrische schepen dat toegankelijk is voor alle elektrische schepen op de Grevelingen. Onderzocht wordt ook of er direct (of met tussentijdse opslag) kan worden geladen op lokaal opgewekte zonne-energie.

Naar overzicht