Hybride windturbine voor Sint Philipsland

  • Ingestuurd door Initiatiefgroep Dorpsmolen Sint Philipsland
  • Realisatie 2022

Initiatiefgroep Dorpsmolen Sint Philipsland is een vrijwilligersorganisatie die  een windturbine wil realiseren waarvan de opbrengsten volledig op het eiland Sint Philipsland en haar inwoners terechtkomen. Zeeuwind, een coöperatie voor duurzame energie, ondersteunt de initiatiefgroep. Het plan bestaat uit het ontwikkelen van een nieuw business model voor een windturbine waarvan de elektriciteit ter plaatse direct wordt omgezet naar andere bruikbare vormen van energie. Voor dit onderzoek stelt de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen een bedrag van 126.000 euro ter beschikking.

Elektriciteit omzetten naar warmte of duurzaam gas
Windturbines worden aangesloten op het elektriciteitsnet. In landelijke gebieden is de capaciteit van het net niet altijd toereikend om de duurzaam geproduceerde wind- en zonne-energie te transporteren naar de eindgebruikers. Door de elektriciteit ter plaatse om te zetten naar andere energiedragers zoals warmte of duurzaam gas kan een dure verzwaring van het elektriciteitsnet voorkomen worden.

In het plan wordt onderzocht welke omzetting het best past voor de specifieke situatie van Sint Philipsland, maar ook welke economische en sociale obstakels overwonnen moeten worden om het idee tot een succes te maken. Het onderzoek gaat bruikbare informatie opleveren voor het produceren van duurzame elektriciteit in met Sint Philipsland vergelijkbare gebieden in Zeeland.

Naar overzicht