NME Zeeland geeft kinderen onderwijs over duurzaamheidsuitdagingen

  • Ingestuurd door Natuur- en milieueducatie (NME) Zeeland
  • Realisatie 2022

Natuur- en milieueducatie (NME) Zeeland gaat in een nieuw project kinderen lesgeven over de duurzame uitdagingen waar we mee te maken hebben. Via aantrekkelijke lesmaterialen en interactieve gastlessen sporen de NME-centra kinderen aan tot nadenken en meedenken. Het project sluit aan bij de geformuleerde doelstellingen in de Regionale Energiestrategie en sluit ook aan bij lokale duurzame kansen. NME vindt het belangrijk om kinderen te betrekken en hen zelf over oplossingen na te laten denken. De kinderen die nu op school zitten zijn tenslotte de groene beslissers van de toekomst. De Zeeuwse NME-centra komen al jaren bij de scholen over de vloer, kennen de lokale situaties en hebben een breed netwerk. Een team van vijf gastdocenten is getraind om de gastlessen over de energietransitie te verzorgen. Er is ook veel aandacht voor isolatie en NME heeft een praktijkopdracht over isolatie met bijbehorend materiaal beschikbaar voor scholen.

Naar overzicht