Onderzoek naar mogelijkheid warmtenet in Smokkelhoek

  • Ingestuurd door Gemeente Kapelle
  • Realisatie 2021

In 2030 willen we in Nederland 49 procent minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Zeeland richt zich op 35% minder uitstoot van broeikasgassen in de gebouwde omgeving. Zeven bedrijven op en nabij het industrieterrein Smokkelhoek in Kapelle onderzoeken met de gemeente Kapelle hoe zij minder broeikasgassen kunnen uitstoten.

De ondernemers willen samen werken aan een toekomstbestendige energievoorziening, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van elkaars restwarmte en CO2. Vanuit de twee warmteproducerende bedrijven liggen kansen voor een warmtenet naar twee glastuinbouwbedrijven. Op dit moment wordt onderzocht wat de juiste vervolgstappen zijn want er zijn meerdere kansen met verschillende kostenplaatjes en risico’s. Ook vanuit de Zeeuwse Regionale Energie Strategie (RES) is interesse in de voortgang van een mogelijk warmtenet in Smokkelhoek.

Naar overzicht