Proef met warmte oplossingen voor huurwoningen

  • Ingestuurd door Woningbouwcorporaties RWS, L’escaut, Zeeuwland, R&B en woonstichting Hulst
  • Realisatie 2020

De Zeeuwse woningbouwcorporaties RWS, L’escaut, Zeeuwland, R&B en woonstichting Hulst, ondersteund door vastgoedadviseur Marsaki, gaan proeven doen met verschillende oplossingen om sociale huurwoningen te verwarmen zonder aardgas. Voor de proef ontvangen zij een bijdrage uit het Fonds voor de Zeeuwse Energietransitie van 218.500 euro.

Proeven
De Zeeuwse woningcorporaties gaan nu praktijkproeven doen om te onderzoeken op welke manier zij bestaande huurwoningen in de toekomst het beste all-electric kunnen verwarmen. Tijdens de proef wordt gekeken naar: de investeringskosten, de exploitatielasten, de overlast voor huurders bij realisatie, de energiekosten, het wooncomfort, de CO2-reductie en het comfort voor de huurder. Netbeheerder Enduris onderzoekt welke gevolgen all-electric verwarmen heeft voor het elektriciteitsnetwerk.

Kennis beschikbaar stellen
Ondanks dat er verschillende technieken beschikbaar zijn om woningen all-electric te verwarmen, is er maar weinig praktijkervaring mee opgedaan in bestaande huurwoningen. En dat terwijl er alleen al in Zeeland ruim 43.000 sociale huurwoningen van het aardgas af moeten. De kennis die de Zeeuwse corporaties opdoen is daarom relevant voor de hele sociale huursector. De uitkomsten van het onderzoek zullen dan ook gedeeld worden met alle woningcorporaties in het land.

Naar overzicht