Subsidie voor energielandschap Rilland-Oost

  • Ingestuurd door Gemeente Reimerswaal
  • Realisatie 2021

De gemeente Reimerswaal op het Zeeuwse eiland Zuid-Beveland werkt aan de ontwikkeling van een energielandschap in het gebied tussen Rilland en de grens met de gemeente Woensdrecht. In dit gebied is ruimte voor duurzame opwek van elektriciteit. Daarbij wordt nadrukkelijk de koppeling gezocht met maatschappelijke ontwikkelingen als het verduurzamen van de landbouw, verbetering van de biodiversiteit en ruimte voor recreatie. Het opstellen van de gebiedsvisie Reimerswaal wordt mede gefinancierd door Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB).

Duurzame opwek en natuur

De gebiedsvisie laat zien op welke plaatsen opwek van duurzame energie mogelijk is en op welke slimme manier dat te koppelen is aan het verbeteren van het landschap, de natuur en de recreatie in het gebied. In de visie wordt gekeken naar een manier om zo optimaal mogelijk te profiteren van die koppeling. Natuur en landschap gaan hier hand in hand met het grootschalig opwekken van duurzame energie. Een landschap waar de bezoeker wandelend of fietsend meer te weten komt over de geschiedenis en de opwek van duurzame energie én de natuur beleefd.

Dit project draagt bij aan de Regionale Energiestrategie (RES) Zeeland voor de opwek van duurzame energie. Daarnaast geeft dit project ook een impuls aan de verduurzaming van andere Zeeuwse opgaven, zoals het vasthouden van zoet water, innovatie van de landbouw en natuur en de biodiversiteit. Met alle gebiedspartners en de omgeving wordt gewerkt aan een gedragen visie. Leren is belangrijk in dit project en de ervaringen worden gedeeld met andere Zeeuwse gemeenten. Meer informatie over dit project: www.reimerswaal.nl/energielandschap.

Naar overzicht