Watersnoodmuseum breidt kenniscentrum uit

  • Ingestuurd door Watersnoodmuseum in Ouwerkerk
  • Realisatie 2020
Watersnoodmuseum

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk bij het uitbreiden van het kenniscentrum in het Vijfde Caisson. Hier staat het kennisdelen en bewustwording creëren over klimaatverandering centraal. Bijvoorbeeld via tentoonstellingen en educatie

Educatie over klimaatverandering en waterveiligheid
Het Watersnoodmuseum staat al sinds haar oprichting stil bij de verhalen van 1953. Aan de hand van beeldmateriaal, archiefstukken, interviews met overlevenden en de vele geschonken objecten wordt de watersnoodramp voelbaar en zichtbaar gemaakt, zowel fysiek in het museum als digitaal. In het Vijfde Caisson kan het kenniscentrum verder invulling krijgen. Met de herinnering aan 1953 is er veel aandacht voor bewustwording en educatie over klimaatverandering en waterveiligheid. Centraal staat innovatieve verduurzaming met de kracht van water, bijvoorbeeld via toepassing van thermische energie uit oppervlaktewater.

Klimaatscenario’s voor een breed publiek
Siemco Louwerse, directeur van het museum: “De kracht van ons museum ligt bij de verhalen van mensen over 1953, maar ook over het nu en de toekomst. Als kenniscentrum weten we bijvoorbeeld, in samenwerking met het KNMI, wetenschappelijke klimaatscenario’s te vertalen naar een breed publiek, met daarin de vraag centraal ‘wat betekent dit concreet voor mij?’. Niet alleen met een blik op de toekomst, maar door er direct mee aan de slag gaan. Dankzij de steun van SZPB kunnen we onze toekomstplannen gaan verwezenlijken.”

Naar overzicht