Loket Zon op Dak helpt gebouweigenaren over de streep

De Regionale Energie Strategie (RES) Zeeland verkiest zonnepanelen op daken boven het aanleggen van zonnepanelen op de grond. Om gebouweigenaren te ontzorgen en te helpen om zonnepanelen op het dak te realiseren, start het loket Zon op Dak. Het loket ondersteunt gebouweigenaren bij het onderzoeken van de technische en financiƫle haalbaarheid. Het loket Zon op Dak wordt gefinancierd door Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB).

Zonnepanelen op dak leggen vraagt om veel uitzoekwerk en vaak lopen gebouweigenaren tegen technische beperkingen aan. Het loket Zon op Dak, dat wordt bemand door coƶperatie Zeeuwind, moet helpen om deze belemmeringen weg te nemen. Het loket werkt samen met Zeeuwse partijen zoals constructeurs, installateurs, verzekeraars en asbestsanering- en dakrenovatiebedrijven. Met netbeheerder Enduris is een analyse gemaakt om de potentie van zon op dak in Zeeland in kaart te brengen en gericht te kunnen acquireren. Daarbij is gefocust op gebieden met voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet.