Steun voor kenniscentrum Watersnoodmuseum

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) gaat het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk ondersteunen. Met de steun van SZPB wordt een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van het kenniscentrum in het Vijfde Caisson en verduurzaming van het museum. Centraal hierbij staat innovatieve verduurzaming met de kracht van water, bijvoorbeeld via toepassing van thermische energie uit oppervlaktewater.

In het Watersnoodmuseum staat de kracht van het water centraal, met een blik op menselijke verhalen. Met de herinnering aan 1953 is er veel aandacht voor bewustwording en educatie over klimaatverandering en waterveiligheid. Het kenniscentrum zet stevig in op kennisdelen en creëren van bewustwording over klimaatverandering, bijvoorbeeld via tentoonstellingen en educatie. Met de steun van SZPB kunnen de plannen voor Kennis- & Congrescentrum het Vijfde Caisson worden verwezenlijkt. Op 4 juli 2019 werd het Vijfde Caisson samen met de tentoonstelling ‘Watersnood door Klimaatverandering’ geopend.

Siemco Louwerse, directeur van het museum: “Als museum spiegelen we de gevolgen van klimaatverandering aan de tastbare herinnering van de watersnoodramp 1953. De kracht van het museum ligt bij de verhalen van mensen over 1953, maar ook over het nu en de toekomst. Als kenniscentrum weten we bijvoorbeeld, in samenwerking met het KNMI, wetenschappelijke klimaatscenario’s te vertalen naar een breed publiek, met daarin de vraag centraal ‘wat betekent dit concreet voor mij?’. Niet alleen met een blik op de toekomst, maar door er direct mee aan de slag gaan. Dankzij de steun van SZPB kunnen we onze toekomstplannen gaan verwezenlijken.”