Steun voor verduurzaming Zeeuwse scholen

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt het project ‘Meer energie in scholen’ van het Energieservicepunt Zeeland (ESP) om Zeeuwse schoolgebouwen te verduurzamen. Daarvoor ontvangt het ESP een bedrag van €115.000 uit het fonds voor de Zeeuwse energietransitie.

Het ESP -een samenwerkingsverband van de ZMf, Zeeuwind en het Zeeuws Klimaatfonds- constateert dat scholen in Zeeland niet voorop lopen met het verduurzamen van hun energiehuishouding. En dat terwijl zo’n 3,5 procent van het schoolbudget op gaat aan energiekosten. Met de juiste maatregelen kunnen scholen worden verduurzaamd waardoor de scholen gezonder en comfortabeler worden. Tegelijkertijd dalen de energiekosten.

DoE-team
Een schoolgebouw verduurzamen is niet gemakkelijk. Ieder gebouw is uniek en vraagt om maatwerk. De kracht van het project is het zogeheten ‘DoE’-team. Een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de school (directeur of vestigingsleider) en het schoolbestuur, de beheerder van het gebouw, de betrokken gemeente, dorpsraad of lokale werkgroep en experts op het gebied van verduurzaming van gebouwen. Het ESP brengt deze partijen bij elkaar en treedt op als regisseur.

Samen met de scholen wordt een energie- en gebouwenscan gedaan om bijvoorbeeld te bepalen welke isolatiemaatregelen getroffen kunnen worden, of het mogelijk is om zonnepanelen te plaatsen en of energieopslag zinvol is.

Alle ervaringen die daarbij worden opgedaan vormen samen een draaiboek voor andere scholen. Op die manier hoeven schoolbesturen niet zelf het wiel uit te vinden bij het aanpakken van het gebouw.

Twintig Zeeuwse scholen
Door de steun van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen kan het ESP nu van start bij twintig Zeeuwse scholen. Basisschool De Poeljeugd in ’s-Heer Hendrikskinderen en de Meerstromenschool in Groede zijn de eerste twee. Naast hulp bij het verduurzamen van het gebouw biedt deelname ook een mooie kans om leerlingen en hun omgeving (bv ouders) te betrekken bij het onderwerp energie. Voor de deelnemende scholen zijn lespakketten samengesteld.

Energie voor scholen
Naast de bijdrage van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen krijgt ESP ook steun van de ZMf, Zeeuwind, het Zeeuws Klimaatfonds, de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en de deelnemende scholen.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen
De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De Stichting is opgericht om de afspraken te borgen rond de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op de gebieden werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de Stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op budget door een voorstel in te dienen bij de Stichting.

Meer informatie over de stichting en over aanspraak op budget uit het fonds: www.stichtingzeeuwsepubliekebelangen.nl