Stichting Zeeuwse Publieke Belangen ondersteunt elektrisch varen in Brouwershaven

De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen steunt met 80.000 euro het project ‘GreenPort Brouwershaven’. Dit is een initiatief van de Stichting Stadsraad Brouwershaven om een duurzame kade met de daarbij behorende voorzieningen te realiseren. Brouwershaven wordt de eerste Zeeuwse haven waar elektrische schepen kunnen laden met duurzame zonne- en windenergie.

Duurzaam watertoerisme
Een door de lokale ondernemer Padmos bv ontwikkeld elektrisch schip (LoadMaster) was aanleiding voor dit idee. De Saman Groep uit Zierikzee, actief op het gebied van duurzame energie, sloot zich al heel snel aan bij het initiatief.

Realisatie van de GreenPort Brouwershaven betekent een eerste stap in het zoeken naar en ervaring opdoen met duurzame maritieme voorzieningen. Vooral op gebied van watertoerisme. Greenport Brouwershaven wordt de eerste locatie aan de Grevelingen waar de route naar Zero Emissie plezierscheepvaart in praktijk wordt gebracht. Er wordt voorzien in een oplaadpunt voor elektrische schepen wat toegankelijk is voor alle elektrische schepen op de Grevelingen. Onderzocht wordt ook of er direct (of met tussentijdse opslag) kan worden geladen op lokaal opgewekte zonne-energie.

Over de Stichting
De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De stichting is opgericht om de afspraken van de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op onder andere de gebieden energievoorziening en energietransitie te borgen. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties.

Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op financiering door een voorstel in te dienen bij de stichting.