Steun voor proef met warmte oplossingen voor huurwoningen

20 december 2018 – De Zeeuwse woningbouwcorporaties RWS, L’escaut, Zeeuwland, R&B en woonstichting Hulst, ondersteund door vastgoedadviseur Marsaki, gaan proeven doen met verschillende oplossingen om sociale huurwoningen te verwarmen zonder aardgas. Voor de proef ontvangen zij een bijdrage uit het Fonds voor de Zeeuwse Energietransitie van 218.500 euro.

Woningcorporaties hebben de opdracht om hun huurwoningen voor 2021 te verduurzamen. Dan moet de gemiddelde huurwoning van de corporaties een energielabel B hebben. Maar de Zeeuwse woningcorporaties willen verder vooruit kijken. In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Bij nieuw te bouwen huurwoningen, wordt dat direct bij het ontwerp en de bouw meegenomen. Maar over het aardgasloos verwarmen van bestaande huurwoningen, is nog veel onduidelijk.

Proeven
De Zeeuwse woningcorporaties gaan nu praktijkproeven doen om te onderzoeken op welke manier zij bestaande huurwoningen in de toekomst het beste all-electric kunnen verwarmen. Tijdens de proef wordt gekeken naar: de investeringskosten, de exploitatielasten, de overlast voor huurders bij realisatie, de energiekosten, het wooncomfort, de CO2-reductie en het comfort voor de huurder. Netbeheerder Enduris onderzoekt welke gevolgen all-electric verwarmen heeft voor het elektriciteitsnetwerk.

Kennis beschikbaar stellen
Ondanks dat er verschillende technieken beschikbaar zijn om woningen all-electric te verwarmen, is er maar weinig praktijkervaring mee opgedaan in bestaande huurwoningen. En dat terwijl er alleen al in Zeeland ruim 43.000 sociale huurwoningen van het aardgas af moeten. De kennis die de Zeeuwse corporaties opdoen is daarom relevant voor de hele sociale huursector. De uitkomsten van het onderzoek zullen dan ook gedeeld worden met alle woningcorporaties in het land.

Stichting Zeeuwse Publieke Belangen
De Stichting Zeeuwse Publieke Belangen is een unieke samenwerking tussen de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en netwerkbedrijf Stedin Groep. De Stichting is opgericht om de afspraken te borgen rond de verkoop van DNWG/Enduris aan Stedin Groep op de gebieden werkgelegenheid, energievoorziening en energietransitie. Om de energietransitie in Zeeland te stimuleren, stelt de Stichting budget beschikbaar uit een fonds voor duurzame innovaties. Partijen met voorstellen voor de energietransitie en klimaatdoelstellingen in Zeeland kunnen aanspraak maken op budget door een voorstel in te dienen bij de Stichting.