Zeeland krijgt een praktijklab voor duurzame waterstof

Zeeland krijgt een praktijklab duurzame waterstof in het gebouw van HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Scalda- en HZ-studenten en mensen die zich willen bij- of omscholen krijgen hier les in duurzame waterstof. Het lab vervult een spilfunctie in het Zeeuwse onderzoek naar deze groene energiedrager. Het waterstoflab moet in 2024 klaar zijn voor gebruik. Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) draagt 2,5 ton bij aan de realisatie van het lab.

In het laboratorium komen onder meer twee typen elektrolysers te staan: PEM (Polymer Electrolyte Membrane) en Alkaline. Studenten oefenen onder begeleiding van docenten en onderzoekers van HZ en Scalda met deze elektrolysers. De bouw van het lab geeft ook het onderzoek naar het gebruik van waterstof, de toepassingen van duurzame waterstof en de Zeeuwse energietransitie in het algemeen een impuls.

CO2-uitstoot industrie reduceren
Om klimaatdoelen te halen is er internationaal gezien een snel groeiende focus op duurzaam opgewekte groene waterstof als technologie die de CO2-uitstoot van industrie fors kan reduceren. De Zeeuwse industrie en de overheid hebben de ambitie uitgesproken om hier een leidende rol in te willen spelen.

Zeeland heeft grote ambities met groene waterstof. De vraag naar groene waterstof is groot in de Zeeuwse industrie. Het Deense energiebedrijf ├śrsted is van plan om een enorme elektrolysefabriek te bouwen in het havengebied van North Sea Port. Het gaat om een exemplaar van duizend megawatt, vijftig keer meer dan een fabriek in Canada, die met twintig megawatt tot nu toe de grootste ter wereld is.